Tags : นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย

พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นำทีมจัดประชุมสัญจรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นท่องเที่ยวชุมชนคนบางกรวย

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนเกษตรคุณปู ตำบลบางขนุ […]

3,875 views

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน/ชุมชน

วันที่22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอุดมศักดิ์ ปานศร […]

2,159 views

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์หมู่บ้านสาร […]

1,750 views

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน​ตามแนวทางยุทธ์ศาสตร์กรมฯ และมีการฝึกสาธิตปฏิบัติการเย็บกระเป๋าผ้าในพื้นที่ชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนโครงการสัมมาชี […]

1,691 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }