khaochad.com

พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นำทีมจัดประชุมสัญจรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นท่องเที่ยวชุมชนคนบางกรวย

วันศุกร์ที่ 8 พฤ…

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน/ชุมชน

วันที่22 สิงหาคม…

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย จัดประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี 2562 และ ประกวดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น​

วันที่ 21 มิถุนา…

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

วันที่ 7 มิถุนาย…

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 4 มิถุนาย…

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชน​ตามแนวทางยุทธ์ศาสตร์กรมฯ และมีการฝึกสาธิตปฏิบัติการเย็บกระเป๋าผ้าในพื้นที่ชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุม…