Tags : นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

พ่อเมืองตาก มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เน้นขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาล […]

3,282 views

จังหวัดลำพูน ติวเข้มยกระดับขับเคลื่อนผู้ประกอบการลำพูนสู่สากล ภายใต้หัวข้อ “ปลุกสมองให้สร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์”

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพ […]

2,423 views

กรมทางหลวงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ บนทางหลวง 114 ตอน

กรมทางหลวงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมข […]

2,694 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }