khaochad.com

PEA จับมือ ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสาร kick off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม เมืองลพบุรี

วันที่ 25 กันยาย…

เกษตรจังหวัดลพบุรี จัดงานวันรณรงค์ ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง หลังพบการแร่ระบาดแล้ว 9 จังหวัดในประเทศ

วันที่23 กันยายน…

สำนักงานคุมประพฤติฯลพบุรีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 5 สิ…

เกษตรจังหวัดลพบุรี kick off พร้อมกันทั้ง 11 อำเภอ ใช้ทั้งโดรน และ เฮลิคอปเตอร์ รณรงค์กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบผสมผสาน ระบาดหนัก

เกษตรจังหวัดลพบุ…

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน จังหวัดลพบุรี ระดมทุกภาคส่วน ร่วมถอดบทเรียน พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย ในช่วง 7 วัน อันตราย เทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมา

ที่ประชุมพระปราง…

ลพบุรี สำรองโลหิต พร้อมรับอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์ เปิดรับบริจาคโลหิต พร้อมให้บริการโลหิต ครบวงจร แก่โรงพยาบาล 8 จังหวัดภาคกลาง ตามโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายจำนงค์ แสงมหา…