Tags : นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

ที่ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี […]

1,625 views

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พสกนิกรชาวลพบุรี ร่วมชื่นชมพระบารมีผ่านการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี […]

1,449 views

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพร เพื่อรวมดวงใจแสดงความจงรักภักดี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 […]

1,890 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }