Tags : นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

คปภ. เพชรบูรณ์ ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นป […]

2,587 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }