Tags : นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระกุศลครบรอบ 19

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวราย […]

2,455 views

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือภาคีเครือข่ายภาคอีสาน จัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2562

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือภาคีเครือข่าย […]

1,913 views

มท.2 ลงพื้นที่ประสบภัยแล้งและภาวะฝนแล้งเพื่อหาแนวทางเร่งรัดในการติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่อำเภอไพรบึงและเมืองจันทร์ (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่หนองใหญ่ไพรบึง อ.ไพรบึง […]

2,118 views

มท.2 เตรียมลงพื้นที่ประสบภัยแล้งและภาวะฝนแล้งต่อเนื่องหลายอำเภอเพื่อหาแนวทางเร่งรัดในการติดตามการช่วยเหลือประชาชน ในวันที่ 18 สิงหาคม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพ […]

2,087 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }