Tags : นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จัดโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้พิการทางสายตา

วันที่ ( 15 มิ.ย.63 ) ที่เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อ.มะข […]

4 views

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบกระเป๋านักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

วันนี้ ( 7 พ.ย.62 ) ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ ใน […]

3,964 views

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธี วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ ครั้งที่

วันที่ ( 6 พ.ย.62 ) ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ […]

3,742 views

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส วัดบูรพาพิทยาราม (

วันนี้ ( 2 พ.ย.62 ) ที่วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง […]

3,626 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }