khaochad.com

จังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Chanthaburi Miracle Christmas Festival of Lights 2019

จังหวัดจันทบุรี …

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ “Happy Media, Happy Money” เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผนการเงินและการออมให้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดจันทบุรี (มีคลิป)

วันที่ ( 22 ต.ค.…

จังหวัดจันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ก้าวสู่นครอัญมณี

วันนี้ ( 16 ต.ค.…

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เชื่อมโยงธุรกิจ สู่ตลาดดิจิทัล ในยุคเศรษฐกิจใหม่ 2020 สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด แก่ผู้ประกอบการ บิสคลับ

สำนักงานส่งเสริม…

“มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองจันท์”

เกษตรจังหวัดจันท…

จังหวัดจันทบุรีแถลงข่าวความพร้อมเมืองท่องเที่ยวรอง ที่จะรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ชิม ช็อป ใช้ ที่มีร้านอาหาร โรงแรม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก กลุ่ม OTOP และ วิสาหกิจชุมชน ชั้นนำเข้าร่วมโครงการให้ ชิม ช็อป ใช้ คับคั่ง (มีคลิป)

บ่ายวันนี้ ( 24 …

จ.จันทบุรีมอบเกียรติบัตรหมอดินอาสาและเกษตรกรดีเด่น พร้อมยกย่องเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย และมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบดนตรีไทย

วันนี้ ( 23 ก.ย.…

จ.จันทบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์

วันนี้ ( 17 ก.ย.…

“มหกรรมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา 2019” BorderTrade Fair 2019 เชื่อมโยงการค้าอาเซียนส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานพาณิชจัง…

โครงการ ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 8 ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สำรวจป่าผืนสุดท้ายของบ้านอ่างเอ็ด

มูลนิธิประเทศไทย…

พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสุนัข แมว และสิ่งของพระราชทาน นำมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เรือนมาลี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ ( 12 ก.ย.…

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ครบ 108 ปี วันกำเนิดโรงเรียน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2454

วันนี้ ( 6 ก.ย.6…