Tags : นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ

วันที่ (15 ก.ย. 63) ที่ เรือนจำจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน […]

2,567 views

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประกอบพิธีมอบอุปกรณ์ โครงการอาสากาชาดปันน้ำใจ ให้ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเครื่องอุปโภค

วันนี้(14 กันยายน 2563) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดล […]

2,660 views

ลำพูน สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังสถานการณ์แรงงานในจังหวัดลำพูนพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือ และลงพื้นที่พบเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา ที่ห้องปร […]

2,027 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }