Tags : นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก

นายอำเภอเตือนคนอย่าลอบข้ามเด็ดขาด!! หลังพม่าประกาศเคอร์ฟิว ขู่ท่าขนส่งสินค้าปล่อยปละละเลยให้คนข้าม สั่งปิดทันที พร้อมดำเนินคดี

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแ […]

2,706 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }