Tags : นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

พะเยา เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ อัตลักษณ์อารยธรรมล้านนา สู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบสัมผัส

ที่บริเวณลานเอนกประสงค์หลังเทศบาล มริมกว๊านพะเยา นายณรง […]

2,714 views

พะเยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่

วันที่ 11 มี.ค. 62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บ […]

3,067 views

พะเยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่

วันที่ 28 ก.พ. 62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บด […]

3,433 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }