khaochad.com

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพฟรี หลักสูตรระยะสั้น (เสาร์ อาทิตย์ ) 120 ชั่วโมง

นางสาวจารุวรินทร…

ศรีสะเกษ พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 ม…

อธิบดี สค. ลงพื้นที่มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ ที่จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 26 ม…