Tags : นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

รองผู้ว่าหญิงนราฯ เปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนชายแดนใต้ และ กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ในโอกาสขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินอิสลาม (มีคลิป)

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่ารา […]

2,213 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }