khaochad.com

เทศบาลเมืองคลองหลวงจัดโครงการนำร่องนำผู้นำชุมชนเข้าฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มประชาชนในชุมชน(มีคลิป)

เทศบาลเมืองคลองห…

ที่ปรึกษาใส่ใจ มอบวิทยุใช้ในกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองคลองหลวง 30 เครื่อง เพิ่มศักยภาพการทำงาน

ที่ปรึกษาใส่ใจ ม…

ปลัดลุยเอง รู้ปัญหา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คลองหลวงโมเดล

ปลัดลุยเอง รู้ปั…

เธอน้ำใจงามมอบวิทยุสื่อสาร 22 เครื่องเทศบาลเมืองคลองหลวง

เธอน้ำใจงามมอบวิ…