khaochad.com

นราธิวาส จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรมบนความเข้าใจซึ่งกันและกันสู่สังคมสันติสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล) (มีคลิป)

วันที่ 9 พฤศจิกา…

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง จังหวัดนราธิวาส

พระบาทสมเด็จพระป…

นอภ. ร่วม จนท. 3 ฝ่ายคุมเข้มเมืองชายแดนสุไหงโกลก

นายอำเภอสุไหงโก-…

”นราธิวาส ” ชายหนุ่มคลุ้มคลั่งเอามีดไล่แทง เจ้าหน้าที่ อส.ทพ. ได้รับบาดเจ็บสาหัส

วันที่ 7 พ.ย. 62…

ผู้การทหารรุดเยี่ยม ชรบ. ย้ำอย่าประมาทหลังโจรใต้ถล่ม ชรบ.ตายหมู่ที่ยะลา (มีคลิป)

เมื่อเวลา 07.30 …

สมาคมประชาสังคมนราธิวาส จัดเวทีรับฟังแกนนำสตรีตากใบ เพื่อแก้ปัญหา นำสู่กระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ (มีคลิป)

(5 พ.ย.62) ที่อา…

ผู้ว่านราฯพร้อมนายกเหล่ากาชาด มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้พื้นที่อำเภอรือเสาะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย แก่ประชาชนผู้ยากไร้

เมื่อเวลา 10.00 …

แม่ทัพภาค4 ถวายผ้าไตรกฐินพระราชทานพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (มีคลิป)

เมื่อเวลา 13.00 …

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส kick off พร้อมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อำเภอสุคิริน

ตามมติคณะรัฐมนตร…

ประกบยิงชาวบ้านรับซื้อไม้ยางเสียชีวิต (มีคลิป)

เมื่อเวลา 14.30 …

ประกบยิงชาวบ้านรับซื้อไม้ยางเสียชีวิต (มีคลิป)

เมื่อเวลา 14.30 …

วุฒิสภาจัดเวทีเสวนา จับเข่าคุยนักศึกษา หนุนความรู้เรื่องสภาฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (มีคลิป)

วุฒิสภาจัดเวทีเส…