Tags : #นครสวรรค์ #ข่าวชัดประเด็นจริง

โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)กับการรู้เท่าทันสื่อยุคไทยแลนด์ 4.0 (มีคลิป)

วันที่ (20 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องทับทิม3 โ […]

2,067 views

โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12

วันที่ (12 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิ […]

1,610 views

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ชมคลิป)

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00น. ณ ศาลาประชาคมจังหวั […]

1,553 views

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันนี้ (12 สิงหาคม 2562) เวลา 11.00 น. นายอรรถพร  สิงหว […]

1,619 views

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศล เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (12 สิงหาคม 2562 ) เวลา 10.30 น. นายอรรถพร สิงหว […]

1,566 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }