khaochad.com

ตราด จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ในพื้นที่ตำบลไม้รูด

  วันที่ 15…