Tags : #ตราด #ข่าวชัดประเด็นจริง

พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับชาวตําบลหาดเล็ก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี สนับสนุนสร้างโรงครัววัดคลองมะนาวได้กว่า 7 แสนบาท

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยมีนายสมศักดิ์ ศรีวิไล นางสํารา […]

3,553 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }