Tags : ด่วน…เรือประมงกลับจากหาปลา วิ่งเข้าฝั่งเกยตื้นร่องน้ำบ้านน้ำเค็ม ชาวบ้านกว่า100 คนช่วยลากขึ้นฝั่งไม่สำเร็จ

ด่วน…เรือประมงกลับจากหาปลา วิ่งเข้าฝั่งเกยตื้นร่องน้ำบ้านน้ำเค็ม ชาวบ้านกว่า100 คนช่วยลากขึ้นฝั่งไม่สำเร็จ (มีคลิป)

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ […]

2,609 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }