khaochad.com

ดอกไม้งามสีส้ม “ราชินีแห่งขุนเขาตะวันตก” ดอกกระเจียวสีส้มบานแล้ว หน.อุทยานฯ ชวนเที่ยวชม และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เมื่อวันที่ 9 กร…