Tags : ดอกไม้งามสีส้ม “ราชินีแห่งขุนเขาตะวันตก” ดอกกระเจียวสีส้มบานแล้ว หน.อุทยานฯ ชวนเที่ยวชม และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }