Tags : ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

ททท.สำนักงานสุรินทร์ร่วมกับบริษัทเมืองไทย ครีเอทีฟ แอนด์ ทัวร์ จำกัดนำนักท่องเที่ยวชิมชอบและแชะทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30 น. ที่ห้องลำดวนท […]

1,642 views

นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษมอบวุฒิบัตรผู้ช่วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพแรงงานไทยด้านท่องเที่ยวให้ทัน Thailand 4.0

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่องค์การบริหารส่ว […]

2,227 views

นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษเปิดตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเจี๊ยบแดงบ้านหนองคู ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย

เมื่อนที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ที่วิสาหกิจช […]

3,430 views

นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมบวงสรวงปราสาทห้วยทับทัน(ปราสาทบ้านปราสาท ) ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณ ปราสา […]

3,383 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }