Tags : ชาวตาก เตรียมเฮ!!!เด็กดอยพบพระน้องล้า หรือ ด.ญ.สุธิมา นพรัตน์บุญหนึ่งเดียว เข้าชิงเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 บุรีรัมย์เกมส์ ประเภทกีฬา ปันจักสีลัต การต่อสู้

html { -webkit-filter: grayscale(100%); }