khaochad.com

ชาวตาก เตรียมเฮ!!!เด็กดอยพบพระน้องล้า หรือ ด.ญ.สุธิมา นพรัตน์บุญหนึ่งเดียว เข้าชิงเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 บุรีรัมย์เกมส์ ประเภทกีฬา ปันจักสีลัต การต่อสู้

ผู้สื่อข่าวรายงา…