Tags : จ.พะเยา

จ.พะเยา ผอ.รร.อนุบาลพะเยา ออกหนังสือด่วนสั่งปิดโรงเรียนหลังนักเรียนติดเชื้อไข้หวัดสายพันธ์A หลังแพร่ระบาด

จ.พะเยา ผอ.รร.อนุบาลพะเยา ออกหนังสือด่วนสั่งปิดโรงเรียน […]

1,737 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }