Tags : #จันทบุรี #ข่าวชัดประเด็นจริง

จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ

เย็นวันนี้ ( 28 มีนาคม 61 ) ที่ วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอ […]

147 views

จังหวัดจันทบุรีจัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สมมุติเหตุการณ์ไฟไหม้ศาลากลางจังหวัด การซักซ้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์จริง

วันนี้ ( 23 มี.ค.61 ) ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สำนักง […]

138 views

จันทบุรี นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและพบสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอำเภอมะขาม สร้างขวัญกำลังใจชาวสวนผลไม้

บ่ายวันนี้ ( 6 ก.พ.61 ) ที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอมะขาม จัง […]

157 views

    จันทบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ติดตามความคืบหน้าส่งเสริมเกษตรกรใช้พลังงานทดแทนสู่การทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อ

  จันทบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ติดตามความ […]

158 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }