Tags : #จันทบุรี #ข่าวชัดประเด็นจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเรียกประชุมด่วน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ยืนยันคนสมุทรสาครมาร่วมงานแต่งงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจริง แต่มีภาวะเสี่ยงต่ำมาก (มีคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเรียกประชุมด่วน คณะกรรมการโร […]

2,885 views

จันทบุรี คณะทำงานตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่

วันที่ ( 21 ธ.ค.63 ) ที่ร้านยิ่งใหญ่ซุปเปอร์มาเก็ต นายส […]

2,663 views

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามผลความคืบหน้าโครงการของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ( 17 ธ.ค.63 ) ที่ห้องรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหว […]

2,490 views

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี มอบเมล็ดพันธุ์ผัก พระราชทาน แก่เกษตรกรในพื้นที่แก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19

วันที่ ( 17 ธ.ค.63 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจัน […]

2,602 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }