Tags : #จันทบุรี #ข่าวชัดประเด็นจริง

ชาวจังหวัดจันทบุรีทุกสาขาอาชีพออกมาชุมนุมประท้วงลงลายมือชื่อกว่า 1 แสนรายชื่อ คัดค้านไม่เห็นด้วยในการขอนุญาตสำรวจเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว พร้อมยื่นหนังสือผ่านจังหวัด

วันที่ ( 9 ก.ย.63 ) ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันท […]

3,042 views

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดพัฒนางานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

( 3 ก.ย.63 ) ที่จุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุ […]

2,651 views

จ.จันทบุรี ตัวแทนท้องถิ่น ท้องที่ และองค์กรภาคเอกชนภายใต้รัฐธรรมนูญกำหนด ประชุมระดมความคิดเห็นเตรียมแสดงเจตจำนงคัดค้านไม่เอาเหมืองทองคำในพื้นที่จันทบุรี

บ่ายวันนี้ ( 2 ก.ย.63 ) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่ […]

3,131 views

ปภ.เขต 17 จังหวัดจันทบุรี บูรณาการสรรพกำลังฝึกทบทวนเพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ให้ความรู้การติดตั้งประกอบสะพานเบอรี่

วันนี้ ( 31 ส.ค.63 ) ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทา […]

3,175 views

จ.จันทบุรี ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด หลังเว้นระยะตามมาตรการป้องกันโควิด

วันที่ ( 27 ส.ค.63 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจัน […]

3,051 views

จ.จันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบท หลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที ( 26 ส.ค.63 ) ที่วัดรำพัน ต.สนามไชย อ.ท่าใหม่ จ.จ […]

3,030 views

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ต.ขุนซ่อง จ.จันทบุรี ให้นโยบายมุ่งเน้นการสร้างที่ให้น้ำอยู่

วันที่ ( 24 ส.ค.63 ) ที่ห้องประชุมโครงการก่อสร้างอ่างเก […]

2,403 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }