Tags : #จันทบุรี #ข่าวชัดประเด็นจริง

สมาคมกุ้งตะวันออกไทย ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม “สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจากสถานการณ์โควิด-19” กินอาหารทะเลปลอดภัย (มีคลิป)

วันที่ ( 29 ธ.ค.63 ) ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจัน […]

2,758 views

จ.จันทบุรีประกอบพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ และประชุมกรมการจังหวัดสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ (มีคลิป)

วันที่ ( 29 ธ.ค.63 ) ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจั […]

2,703 views

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก

วันที่ ( 28 ธ.ค.63 ) ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเ […]

2,851 views

ผวจ.จันทบุรี ยืนยันจันทบุรียังไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เจ้าหน้าที่เข้มคัดกรองเชิงรุกทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอชาวจันท์การ์ดอย่าตก

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผย และ […]

3,610 views

จ.จันทบุรีจัดโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและประสานการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ (มีคลิป)

จ.จันทบุรีจัดโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและประสาน […]

2,694 views

จังหวัดจันทบุรีประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก และ กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2564

จังหวัดจันทบุรีประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานวันสมเด็จพระ […]

2,416 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }