Tags : #จันทบุรี #ข่าวชัดประเด็นจริง

ศูนย์ดำรงธรรม จ.จันทบุรี ให้บริการชั่วคราว ออกหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (มีคลิป)

ศูนย์ดำรงธรรม จ.จันทบุรี ให้บริการชั่วคราว ออกหนังสือรั […]

3,277 views

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เยี่ยมปลอบขวัญ ให้กำลังใจชาวบ้าน หลังช้างป่าทำร้ายพระสงฆ์เสียชีวิตขณะออกรับบิณฑบาต

ที่วัดคลองโป่ง หมู่ 10 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุร […]

2,996 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังจำนวน 105 คน

วันนี้ ( 4 ม.ค.64 ) ที่แดน 8 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พระ […]

3,343 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }