khaochad.com

จังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ

วันที่ 4 กุมภาพั…