Tags : #จร.สน.ชนะสงคราม กวดขันจับกุมต่อเนื่อง แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสาร ไม่กดมิเตอร์โก่งค่าโดยสารนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ!!

จร.สน.ชนะสงคราม กวดขันจับกุมต่อเนื่อง แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสาร ไม่กดมิเตอร์โก่งค่าโดยสารนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

         จร.สน.ชนะสงคราม กวดขันจับกุมต่อเนื่อง แท็ […]

1,033 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }