khaochad.com

          งามไส้!! ปธ.สภาเทศบาลฯ แฉยับ ของหลวงหายเป็นจำนวนมากคาดคนในรู้เห็น แฉซ้ำปล่อยคนนอกเข้าพักใช้น้ำไฟของทางราชการสบายๆ

            ปธ.ส…