Tags : #ข่าว #อุบลราชธานี #ข่าวชัดประเด็นจริง

จ.อุบลฯ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ที่วัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี […]

2,864 views

อุบลฯ อบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงการออกแบบพื้นที่โคกหนองนา เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ทางอาหาร

22 ส.ค.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธ […]

2,328 views

อุบลราชธานี พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่กองพันทหาร […]

2,186 views

กองทุนสวัสดิการเทศบาลเมืองศรีสะเกษสัมมนากองทุนสวัสดิการชุมชนและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่แพเดือนฉาย เขื่อนสิรินธร […]

2,033 views

แม่ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานีประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอมอบเกี […]

2,039 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }