Tags : #ข่าวระยอง #ระยอง #ข่าวชัดประเด็นจริง

โรงเรียนบ้านค่าย เปิดงานวันอาชีพแฟร์ ประจำปี 2562 มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติในการทำงานและการประกอบอาชีพ

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่อาคารเกษตร โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้า […]

1,978 views

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เปิดรับบริจาคโลหิต เข้าธนาคารเลือดสำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. […]

2,120 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }