Tags : #ข่าวภาคใต้ #นราธิวาส #ข่าวชัดประเด็นจริง

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น “กระบวนการคิดผ่านกิจกรรมหนูน้อยเจ้าเวหา” มุ่งเน้นสถาบันอุดมศึกษาช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึ […]

403 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }