Tags : #ข่าวพัทลุง #พัทลุง #ข่าวชัดประเด็นจริง

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง จัดการแข่งขันกีฬาลีลาศผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาสุขสภาพให้แข็งแรง มีจิตใจและอารมณ์ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเม […]

1,737 views

พัทลุง ประชาสัมพันธ์มาตรการด้านการประมง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน

นายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน […]

0 views

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) หนุนการท่องเที่ยวพัทลุงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองให้ก้าวไกล โดยจะจัดทัวร์จากอาเซี่ยน ยุโรป

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อตอนสายวันนี้( ที่ 4 […]

3,527 views

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนพระองค์นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ ณ

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ10.00 น. […]

4,105 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }