Tags : #ข่าวพะเยา #พะเยา #ข่าวชัดประเด็นจริง

พะเยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่

วันที่ 11 มี.ค. 62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บ […]

3,061 views

พะเยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่

วันที่ 28 ก.พ. 62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บด […]

3,429 views

พะเยา พระเจ้าคณะตำบล เจ๋ง ดึงผู้สูงอายุเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุของวัดส่งเสริมเรียนรู้พัฒนาการด้านสุขภาพ กาย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ วั […]

3,423 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }