Tags : #ข่าวพะเยา #พะเยา #ข่าวชัดประเด็นจริง

อำเภออุทุมพรพิสัยมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อำเภออุทุมพรพิสัยมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะก […]

24 views

จังหวัดพะเยา….จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙

  วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู […]

221 views

จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยกาชาดจังหวัดพะเยา นำสิ่งของเครื่องใช้พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เข้ามอบให้กับชาวบ้าน หลังได้รับผลกระทบน้ำจากกว๊านพะเยา

จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยกาชาดจังหวัดพะเยา นำสิ่งของเครื่อ […]

1,055 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }