Tags : ข่าวชัด

    งวดนี้มาแน่ๆ!! ชาวบ้านแห่ขอโชคจอมปลวกงอกคล้ายรูปปั้นเศียรพญานาคในบ้านร้าง เชื่องวดนี้มีโชคใหญ่หลังเคยมีคนถูกมาหลายงวด

วันนี้ 28 เมษายน 2562 ที่บ้านร้าง ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร […]

2,117 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }