Tags : ข่าวชัดออนไลน์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแผนกสังคมสงเคราะห์พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางสู่จังหวัดร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,และจังหวัดสกลนคร ใน(โครงการป่อเต็กตึ๊งห่วงใยชาวอีสานช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด) ระหว่างวันที่ 20-23

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแผนกสังคมสงเคราะห์พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เ […]

61 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }