Tags : ข่าวชัดออนไลน์

จัดโครงการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

บริเวณสี่แยกบ้านบึงพัฒนา หรือแยกเอ็ม 16 นายสุรสิตย์ กัง […]

199 views

กระบี่จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี

วันนี้(18มีนาคม 61)ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ […]

15 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }