Tags : ข่าวชัดสื่ออาสา

อุดรธานี..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1″ จัดการการแข่งขันทักษะวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรม” ระดับเขต

อุดรธานี.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเข […]

918 views

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดให้การต้อนรับผู […]

1,048 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }