Tags : ข่าวชัดประเด็นจริง

จากการทำธุระกิจและสำเร็จจากผลประโยชน์ที่ทำ จึงคิดที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นจึงได้จัดแจกข้าวสารให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 500 ถุง

การทำธุรกิจอะไรสักอย่าง อาจไม่จำเป็นเสมอไปว่าเราต้องเรี […]

2,128 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }