Tags : ข่าวชัดประเด็นจริง

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และมอบเงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง แล […]

1,050 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }