Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #เพชรบูรณ์ #ข่าวเพชรบูรณ์

“ พี่เหมืองทองช่วยน้องนักเรียน – เหมืองทองอัครา ไม่นิ่งดูดายเร่งช่วยเหลือชุมชนและผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพชรบูรณ์

จากผลพวงของพายุโพดุลที่ผ่านมา พื้นที่อำเภอวังโป่ง จ.เพช […]

2,265 views

เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ แจงความเดือดร้อนพร้อมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ วอนรัฐบาลเลื่อนการขึ้นภาษีบุหรี่ 40% โดยขอขึ้นภาษีแบบขั้นบันได

เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ แจงความเดือดร้อนพร้อมแสดงพลังเชิงสั […]

2,033 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }