Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #อำนาจเจริญ

จ.อำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่หอประชุมอำเภอลืออำนาจ (มีคลิป)

จังหวัดอำนาจเจริญวันที่ 27 สิงหาคม 63 เวลา 09.00 น. นาย […]

3,044 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }