Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่แล […]

206 views

ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ราษฏรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ (6 มี.ค.61) ที่บ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จ […]

178 views

อำเภอเมืองศรีสะเกษลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล(ทีมตำบล)ในการจัดเวทีประชาคม

  อำเภอเมืองศรีสะเกษลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลัง […]

102 views

พสกนิกรจังหวัดศรีสะเกษพร้อมใจถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ประจำปี

    พสกนิกรจังหวัดศรีสะเกษพร้อมใจถวายสักการะพ […]

121 views

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดมหกรรมอาหารปลอ […]

203 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }