Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษเปิดสัมมนาโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม บัณฑิตคืนถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ตามรอยพ่อ…สู่ความพอเพียงที่มั่นคง มั่งคั่ง

  จังหวัดศรีสะเกษเปิดสัมมนาโครงการส่งเสริมสังคมน่า […]

74 views

มูลนิธิหลวงปู่สรวงจัดจำหน่ายชุดนักเรียนราคาถูกช่วยเหลือผู้ยากไร้ชายแดนเขมร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียนใหม่

  มูลนิธิหลวงปู่สรวงจัดจำหน่ายชุดนักเรียนราคาถูกช่ […]

347 views

ศรีสะเกษจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำธรรมนูญ ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม

        ศรีสะเกษจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำธร […]

103 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }