Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ ขุนหาญสู่ขวัญทุเรียนภูเขาไฟเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร นายอำเภอเตือนเกษตรกรให้ร่วมกันควบคุมคุณภาพทุเรียนไม่ให้เสียชื่อเสียงทุเรียนอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศูนย์กระจายสินค้า (ล้ […]

3,432 views

ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจจังหวัดศรีสะเกษ“ทำความดีด้วยหัวใจ”มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารแก่คนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจจังหวัดศรีสะเกษ“ทำความดี […]

3,467 views

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี […]

3,437 views

ศรีสะเกษมอบรางวัลคนดีศรีสะเกษให้แก่บุคคล องค์กรและสถาบันครอบครัว เป็นขวัญกำลังใจในการทำความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เนื่องในวันมาฆะบูชา

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิหารหลวง […]

3,513 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }