Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #ศรีสะเกษ

กรมการท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสถาบันพละศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษจัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป “ภาษาต่างประเทศ” รุ่นที่1 ที่จังหวัดศรีสะเกษ

  กรมการท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับส […]

206 views

รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมการจัดการแหล่งน้ำ โป่งเทียม และแหล่งอาหารช้าง

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561เวลา 10.00 น. ดร.รอยบุ […]

129 views

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ที่จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด […]

156 views

ศรีสะเกษ 55 ครูปลื้มปิติรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะที่

  ศรีสะเกษ 55 ครูปลื้มปิติรับพระราชทานเครื่องราชอิ […]

123 views

ชาวพุทธไทยเขมรนับหมื่นแห่พระเวสสันดรออกจากป่า หวังให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของพระเวสสันดร

  ชาวพุทธไทยเขมรนับหมื่นแห่พระเวสสันดรออกจากป่า หว […]

224 views

รมว.คมนาคมนำออเจ้ารณรงค์ขับช้าเปิดไฟฟ้าคาดเข็มขัดขับรถสวนทางพระอาทิตย์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง7วันสงกรานต์อันตราย ขณะที่ ผวจ.ศรีสะเกษเผย 1 วันที่ผ่านมามีอุบัติเหตุ

  รมว.คมนาคมนำออเจ้ารณรงค์ขับช้าเปิดไฟฟ้าคาดเข็มขั […]

140 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }