Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #ศรีสะเกษ

รอง ผวจ.ศรีสะเกษเปิดงานระดมพลังเครือข่ายช่วยตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยเหลืออาสาสมัครและผุ้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.30 น. ที่ลานอเนกประ […]

1,585 views

วัดไพรพัฒนาหล่อเทียนพรรษาถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ 108 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่อง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัด […]

1,363 views

คณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค10 (ธ.)ชมเชยพระครูโกศลสิกขกิจจัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้ สนับสนุนด้านการศึกษาและเชื่อมสัมพันธไมตรี 2 ชาติไทย

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพั […]

1,374 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }