Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #พังงา

   จังหวัดพังงา ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดอันดามัน

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ […]

171 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }