Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #พังงา

พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ พร้อมคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตเข้าศึกษาดูงาน รับฟังแนวทางการดำเนินงานความโปร่งใส และงบ

วันที่ 27 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมภูผา […]

3,028 views

พังงา อธิบดีโยธาธิการฯมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ในโครงการจัดรูปที่ดินรวม 38 แปลง แก้ปัญหาผังเมืองเพิ่มมูลค่าให้ที่ดินเดิม

ที่บริเวณบ้านหานบัว หมู่ที่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ. […]

2,421 views

พังงา ประธานกรรมาธิการการเกษตรฯ ร่วมลงแขกน่ำไร่ อนุรักษ์ข้าวไร่ดอกข่า สร้างแหล่งเรียนรู้แบบพอเพียงยึดหลักศาสตร์พระราชา

ที่แปลงเรียนรู้การปลูกข้าวไร่ดอกข่า (ไร่แสงตะวันซาฟารี) […]

2,314 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }